Een hele belangrijke reden om GEEN stap te zetten in je loopbaan

Een hele belangrijke reden om geen stap te zetten in de loopbaan, zijn de gedachten die mensen kunnen hebben over zichzelf en de toekomst. De belemmerende gedachten kunnen snel gaan overheersen. Ik heb opgemerkt dat dit mensen jarenlang kan weerhouden om een stap te zetten in hun loopbaan en om de hulp in te schakelen van een loopbaancoach. Dit is voor mij dan ook een belangrijk punt dat vanaf het begin tot het eind een plek krijgt in het loopbaantraject.

Met de juiste mindset kun je jezelf openstellen voor wat er gaat komen. Dat het spannend is en dat gedachten zich aandienen kan prima samen gaan als je een mooi doel voor ogen hebt. Daar ga ik je mee helpen.

Normaliseren van een belemmerende gedachtegang

Mijn coachees doen uitspraken als; ik wil mijn belemmerende gedachtes wegdrukken of negeren. Wat daarin vooral opvalt is dat deze er niet mogen zijn. Het wordt ervaren dat de gedachtegang in de weg staat om nieuwe stappen te zetten.

Soms wordt er gezegd of het wel mogelijk is om deze gedachten ooit te stoppen. De realiteit is dat deze niet weg gaan door ze weg te drukken. Wel kunnen we leren om er mee om te gaan.

De gedachtestroom is een van de systemen die zijn overgebleven van miljoenen jaren evolutie. Het constant voorzien van informatie over mogelijke bedreigingen in het leven.

Hoewel zo’n systeem heel goed werkt in levensbedreigende situaties, heeft het voor de moderne mens niet altijd een functie meer. Juist wanneer je nieuwe stappen wilt zetten, ploppen deze gedachten op. Ons brein doet dit nu eenmaal. Vaak is dit een eyeopener voor mensen.

Misschien herken je het ook wel, hoe harder je je gedachten weg wil drukken of positief om wil buigen, des te harder blijft deze stem praten tegen je. We blijven de stemmen in ons hoofd observeren en raken er in verstrikt. Het kan er zelfs voor zorgen dat we niet voluit kunnen leven.

In mijn trajecten besteden we vanuit ATC (Acceptence & Commitment Therapy) aandacht aan het (h)erkennen van deze gedachtes en er juist naar te luisteren en te accepteren.

Hoe dan?

Als jij bijvoorbeeld denkt dat je niet voldoende in huis hebt om een volgende stap te zetten, spreek dit dan eens uit en schrijf het op. Het uitspreken en opschrijven helpt bij de acceptatie. Wanneer jij het luid en duidelijk uitspreekt kun je er niet omheen, het is actief accepterend en hierdoor kan de erkenning en acceptatie toenemen. Het onderzoeken van je gedachten is lastiger als je die niet uitspreekt. Als je denkt dat jij niet goed genoeg bent kan dit echt als de waarheid klinken, terwijl als je dit hardop uitspreekt kan het zijn geloofwaardigheid verliezen. Ook de belemmerende gedachte een naam geven die jij passend vindt, kan je helpen.

Wat komt er in je op als je naar de foto kijkt met de tekst: Ik kan het niet!

Welke stappen kun je zetten voor meer acceptatie en toch gaan voor wat jij belangrijk vindt? (in dit geval je loopbaan)

Als je weet hoe het brein werkt, kun je leren wat je kan doen als er een spannende situatie aankomt. Spreek jezelf geruststellend toe, zodat je toch kunt gaan voor wat jij belangrijk vindt. Bijvoorbeeld: Oké, mijn gedachte zegt, ik kan het niet, en wil mij beschermen. Bedankt daarvoor. Als ik daar naar luister, zal ik niet het avontuur beleven waar ik zo graag voor wil gaan. Dat ik het spannend vind, mag er zijn NAAST dat ik wel stappen neem. Ik geloof erin dat er voor mij mooie kansen bestaan die ik ga onderzoeken’. Het mooie is dat je op deze wijze met de juiste instelling jouw zelfonderzoek aangaat en jezelf open stelt voor alles wat er in jezelf op komt.

Gaat deze oefening jou helpen om de juiste mindset te krijgen voor wat jij belangrijk vindt?